Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

HOOFDSTUK VII. Het huis van tante Drees schijnt, gelijk hier wordt beschreven, door het noodlot te worden bezocht; door een aantal vreemdsoortige voorvallen worden zoowel de woning als de bewoners ervan getroffen 108

HOOFDFTUK VIII. Met de beschrijving van waarschijnlijk het zonderlingste van alle wonderbaarlijke gebeurtenissen uit dit boek -, met een beschouwing over het Amsterdamsche Dam-vraagstuk, en iets over het PaletsRaadhuis op den Dam; met een ernstig avontuur, waarvan de gevolgen niet te overzien geweest zouden zijn, indien Tobias ergeen belangrijke rol in gespeeld had, welke het onheil weer in orde brengt. 1Z3

HOOFDSTUK IX. Tobias, die zich nu bewust isgeworden van de macht, welke de kleefstof hem schenkt, begint gevaarlijke proeven uit te halen, welke niet zonder bedenkHjke gevolgen dreigen te worden, en geneei Amsterdam in rep en roer brengen 101

HOOFDSTUK X.

De overheid zet een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek op touw. De politie bemoeit zich ijverig met het ernstige gevai. Een van de bekwaamste rechercheurs slaagt er in, de oorzaaK op te sporen. Hierdoor geraakt de hoofdpersoon van ons ver-

haal niet weinig in den knel

HOOFDSTUK XI.

Wat begint met een alleenspraak van Tobias, waarbfi de iongen zichzelf voorpraat, dat er nu toch eens een eind moet komen aan al die Weeravonturen; waarvan dan het gevolg is, dat mj den tocht naar het scheikunde-lokaal in de H.B.S. weder aanvaardt, teneinde een reddingsmiddel te zoeken

HOOFDSTUK XII. Zijnde het laatste hoofdstuk, doch, zooals dit behoort, zijnde het voornaamste, omdat Tobias zich, als de hoofdpersoon van dit boek, van de rechte zijde laat kennen, en met angstvallige zorgvuldigheid alle door hem veroorzaakte kleef-onheilen weer in orde brengt, zoodat het hoofdstuk en dus ook dit boek naar aller genoegen eindigt £a*

Sluiten