Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wie is U dan?" hoor ik jelui al vragen. Wel, ik woon al vele jaren bij Mevrouw Nispen, eerst als kinderjuffrouw, en later, toen de kinderen wat ouder werden en de zorg van een juffrouw minder noodig hadden, als hulp in de huishouding. Slechts voor het jongste kind ben ik inderdaad nog de „kinderjuf'. Een akelig woord; 'tis me altoos net, of ik 't niet eens waard word gekeurd, dat men mij voluit mijn titel geeft. Gelukkig noemt Karei mij „Juffie", dat klinkt prettig en 't doet me bepaald goed, als 't lieve kind mij zoo aanspreekt. Het schijnt wel, of hij me, meer nog dan vroeger, noodig heeft; hij is zoo aanhankelijk en hij is niet van me af te slaan. Dat komt zeker, omdat hij, tegelijk met zijn moeder, hard ziek is geweest van den winter; toen paste ik hem op en verzorgde hem zoo goed ik kon, terwijl Mevrouw Nispen in een ziekenhuis verpleegd werd. Na zijn ziekte is hij nog lange weken achtereen thuis gebleven van school; dan waren wij, zooals vanzelf spreekt, op elkaar aangewezen ; Mevrouw moest zich nog zeer in acht

Sluiten