Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snel, te snel voor de boot, want daarvan viel op zee nog niets te bespeuren. In het natte gras werd halt gehouden en onder 't eten en knabbelen van onuitsprekelijk veel apenootjes, die ze in Leeuwarden bizonder-voortreffelijk weten te branden, tijdens dat knabbelen zagen we onze pakketielje aankomen in een kar, waarvoor, schuin op zij, een paard liep. Maar toen: jelui raden 't nooit! toen werden al die koffers plus allerlei stuks huisraad van andere landverhuizers holder-de-bolder over elkaar gesmeten in twee rood-verroeste lorries, die zoo van dichtbij gezien, aller ver vaarlijkste bakken bleken te wezen en dat heele zaakje werd onder oorverdoovend gerammel en geschreeuw, windgebulder en regenvlagen, (want ja wel zeker, 't regende dat 't goot, en de tweeling had de paraplu's op en onder de koffers gesmeten), over een paarzeerroestige rails over de „met cementbeton bevloerde pier" gereden naar de boot. Wij liepen er naast. „Loopen" 1 dat woord is veel te goed voor het treurig gestrompel, geschuifel, gebukt

Sluiten