Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarts trachten te gaan ; dat krampachtig stappen met doorweekte kleeren, terwijl de hoed, allang van 't hoofd gewaaid, bescherming vond in twee saamgevoegde handen I Want inderdaad: cement-beton zal 't wel geweest zijn, maar cement-beton heeft klaarblijkelijk veel herstelling noodig en nu scheen, bij den aanvang van 't badseizoen, ook juist het oogenblik gekomen, aan die herstelling duchtig te werken; althans 't wemelde van arbeidskrachten op de pier en het wemelde bovendien van puntige brokken en opengehakte plekken, die weer aaneen gevoegd moesten worden. feS^

Vóór ons liep een jonge dame met scheefgezakte, door de voile op één oor vastgehouden hoed; ze had vier kindertjes bij zich, van wie ze er twee vasthield, de andere twee zouden zeker van de pier geslagen zijn, als wij ze niet op sleeptouw hadden genomen. Gelukkig aan 't einde der lange, lange pier lag 't bootje als een veilige schuilplaats na dat afmattend gesjouw en werden de lorries ontpakt. Als de werklui

Sluiten