Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen weiwillenden huisbaas en redeneerde en betoogde net zoolang, tot ze de beschikking kreeg over een zekere hoeveelheid petroleum uit 's timmerman's opgeslagen vat van dit onontbeerlijk goedje.

De slager woonde aan den vasten wal, groente was er niet te krijgen op het eiland, kortom: 't vereischte bizondere zeemanskunst om, trots alle bezwaren, ons huishoudelijk schip in veilige haven te loodsen. Maar we hadden een paar goede kennissen in Nes wonen, en die boden ons gul en hartelijk als ze waren, meer kroppen sla dan we op konden eten, meer aardappels dan we noodig hadden, zoodat de bezwaren verminderden, en de dagelijksche ergernissen van Trientje niet meer zoo talrijk waren.

Wel leek 't niet bepaald op Luilekkerland, en raadde mevrouw iedereen aan „de lekkere tand maar uit te trekken". Ja, 't was en bleef een eigenaardig huishouden; niet alleen tekort aan meubels en huisraad, maar ook aan allerlei etenswaren, zelfs aan melk, die door bijna alle

Sluiten