Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schietelijk en misschien laat dit zich verklaren doordat hij steeds moet kampen en strijden met de elementen, en hij dus, het met moeite verworven bezit, verdedigt en er niet van scheiden wil. Ameland leeft van den kleinen landbouw; ieder 'heeft een stukje grond, wat aardappels» wat rogge en boonen, een paar koetjes of zoo men welgesteld is, een paar paarden en een achttal melkkoeien. De armsten hebben melkgeiten, iedereen heeft een paar kippen loopen, een hok met konijnen, soms eenden, kortom, ieder zorgt, dat hij gedekt is en voor zich en zijn gezin 't noodige heeft; komt nu de ruwe winter, die zoo lange maanden achtereen huishoudt, dan kruipt ieder in zijn holletje en leeft er als een mol, tevreden met 't weinige, dat hij zich gespaard heeft.

Er heerscht geen rijkdom op 't eiland, maar ook geen armoede, ieder zorgt voor zich zelf en trekt zich van de rest niets aan. Hoe ze nu echter meenen, dat de badgasten dit alles zullen verdragen, terwijl ze wenschen, dat hun eiland

Sluiten