Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden die snurken, je hoorde ze slapen, uren lang I.

En als ze wakker werden, begonnen ze aanstonds te redekavelen over maansverduistering, vloedgolf, springvloed, altemaal van die geleerde onderwerpen, die je alleen dan durft te behandelen, als je extra frisch en goed uitgeslapen bent. Kar eitje en ik luisterden met ontzag en eerbied naar zooveel wijsheid! Louis was meer aan 't woord dan de Baron, die deed er veelal 't zwijgen toe, ik denk, dat hij 't niet altoos heel precies begreep. Dikwijls echter, zooals nu, was ik eerder op dan de jongens, en dan trok ik mijn rapier, mijn vulpen, die strijdvaardig als immer, er op belust scheen de witte blaren van mijn dikke schrift te overrompelen met haar inkt-uitvallen. Als ik voor mijn raam aan jelui zit te pennen, dan zie ik schuin vóór mij, over een hoog-opgetasten hooiberg heen, een glimpje van de Wadden-zee, de Zuiderzee, die telkens droog loopt en met laag getij geen diepgang geeft voor de motorboot. Eiken dag vaart

Sluiten