Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die dan ook op een ander uur af, en iederen dag komt de postbode op een heel anderen tijd zijn pakje brieven afgeven, onder luid gejuich van de tweeling, die erg bedorven worden door hun vader en steeds pakjes krijgen met vruchten en snoep. Vlak over ons, woont de oude smid en de ouwe Mets (metselaar). De jonge smid is al op en er op uit, maar de strandjutter, die één deurtje verder woont, is blijkbaar opgestaan, althans ik hoor de deur opengaan, en zijn klompen worden op de stoep gezet, om daar den ganschen dag te blijven staan, tot hij ze buitenshuis noodig heeft. Of hij zich aankleedt en wascht, of wel, dat hij zoowat het zelfde aantal boezeroenen en velletjes draagt overdag als 's nachts, — ik denk het laatste — weet ik niet. Hij komt al heel gauw te voorschijn, schuift zijn voeten in de klompen, doet de onderdeur, daarna de bovendeur behoedzaam dicht en gewapend met een langen stok vertrekt hij naar het strand, 't Is zes uur en Zondagochtend, maar blijkbaar valt er wat te verdienen. Hij

Sluiten