Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelig en dan is 't ergste te vreezen. Kom er af, Dirk, direct en wees voorzichtig. Vlug en toch goed voelen of je den steun beneden je met den voet raakt, eer je je zakken laat." Hij talmde nog wat, riep dat 't zoo mooi was daarboven en dat hij Engeland haast kon zien. Mevrouw zag niet op, hield haar mans hand vast en snikte in haar zakdoek. „Kom er nu gauw af, jongen," vermaande vader, „doe wat ik zeg, later zul je Engeland wel leeren kennen. Voorzichtig-aan „vooruit".

O jongens, dat oogenblik vergeet ik m'n leven niet, daar stond hij, wel twintig, dertig meter in de lucht. Zoo'n klein,, ijl figuurtje op één beentje, terwijl zijn voet ongeduldig voelde beneden zich, naar een lageren steun. „Meer rechts, Dirk," beval Papa, die zijn stem goed in bedwang had, „meer rechts en nog wat doorzakken, zoetjes aan maar." Daar ging hij eerst langzaam, toen als een echte branie al sneller en sneller. Ha! daar was hij beneden; daar stond ook de vader hem op te wachten en daar kreeg

Sluiten