Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel roode als blauwe. Een mooi geverfd frieschbankje, een prachtige hangklok, uitgespaarde kleine kastjes met glas er voor in den muur, alles in hel-blauwe verf gezet alsof 't een slechte nabootsing van 't hemel blauw moet verbeelden! Toch leek het mij geen hemel op aarde, dat huisje, waarin den gevel 1625 gemerkt stond! Al dien tijd heeft 't huis storm en regenvlagen getrotseerd, maar de tand des tijds (zeg ik dat niet mooi) heeft er nog niet noemenswaard aan geknaagd. Hoeveel eeuwen zou 't nog zoo staan, stevig geplant op 't steen-harde duinzand, dat geen heipaal of fundeering behoeft? Hoeveel geslachten zouden nog na dit tegenwoordig geslacht hier in Hollum geboren worden, leven en sterven? Jongens, ik was op eens zoo blij, dat mijn grootvader hier nooit gewoond had, dat zijn voorvaders geen Groenlandvaarders waren geweest en dat 't Eskimo beentje en 't nagebootst scheepje dat er nog te pronk hangt, dien dag door mij voor 't eerst, maar ook voor 't laatst werden bekeken!

Sluiten