Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reikt was, liepen we als op vleugelen in 't harde zand van 't eb-strand. Wat een breed strand heeft Ameland, nergens zag ik zoo iets en ik heb nog al ervaring op dat gebied. Noch bij Ostende, noch in Torquay, niet in de zeeplaatsen van de Corniche, noch in Katwijk. Neen hoor, Ameland overtreft ze allen! Eere wien eere toekomt! Daar gingen de kousen en schoenen uit, en flodderden onze kinders lekker en behagelijk verder. Kareltje, m'n lieve grappige Kareltje, bleef onvermoeid; eerst die morgen-karrewei, en nu weer dat draven op de bloote pootjes!

Na een uurtje wenkte mevrouw me, of we niet In den wagen zouden stappen, inplaats van steeds er naast, en welja, waarom ook niet? „MoetKarei niet mee?" „Och, hij is zoo'n eind achter. Als we den slag bij Nes weer opgaan, zullen we hem opwachten." Zonderling doet 't aan, te rijden op een boerekar langs den Zeezoom, zoo dicht bij zee, dat de paarden telkens in 't schuimende opkomende water staan. Het werd vloed, hoogwater, we moesten maken dat

Sluiten