Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb zoo'n geduchten honger, als zijlui nu ook eens zoo'n trek hadden als ik, dan gingen ze dood, Juf, onderweg". Daar moest ik een beetje om lachen; zoo gauw gaat een stevige jongen niet dood.

,',Maar kindje lief, ik geef hun een paar fiksche boterhammen mee, om na 't zeebad op te peuzelen, je weet toch wel,- dat je met een vollen maag niet moogt baden. Ik zal maken dat ze geen honger lijden, al rammelt hun maag een beetje harder dan anders, eer ze op't strand zijn."

Ik haastte me naar beneden, sneed eenige stevige pillen, zette thee en riep den jongens toe, dat alles klaar stond voor de baders. Toen naar de meisjeskamer, om „wal" jurken uit te zoeken, ze zouden piek-fijn uitgedost naar Holwerd en terug varen, alles ter eere van den Baron in duplo.

Toen weer naar boven, Kareltje's haar schuieren, bedden af halen, Kareltje's dasje strikken, toen naar beneden, onderwijl aan den Baron roepend, dat hij zich reppen moest, want hij was toch

Sluiten