Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken! Op 't strand stond een verlaten vesting-

O

van andere badgastkinderen. Die werd eens eventjes door óns tiental onderhanden genomen; de jongens zouden verdedigen, de meisjes veroveren. De kamp bleef onbeslist, moed en volharding genoeg, maar zooals het meer gaat bij een spiegelgevecht, het sein tot staken van den stormloop werd gegeven, voor 't beslissend einde, en we gingen met wind in den rug 't strand langs tot den slag (zandweg voor bereden voertuigen) naar 't stormsein. Prachtig is 't panorama daar! Gladde breede graslanen brengen je alras van den slag naar boven naar het Stormsein. Daar werd ons tiental wild. Alsof hij paardevleesch gegeten had, wenschte Louis dat Juf „bokkie" zou staan. En Juf was inderdaad zoo goed, al vond zij 't zelf al te mal. Het Foepspringen of bok-sta-vast of hoe dit onsterfelijk spel bij jelui moge heeten, nam een aanvang, 't ging holder de bolder, van voren en van op zij, net zoo 't viel, Juf was Bokkie, Louis was Bokkie en Chrysanthème schaterde het uit, omdat

Sluiten