Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vroolijkste voerman uit 't dorp maar hij meende zeker „spraakzaam". We hebben hem op al onze tochten nooit zien lachen, maar zijn gesprekken waren onderhoudend en leerzaam en veel hebben we van hem geleerd over het verleden en heden, van Ameland en zijn bevolking. Hij is trotsch op zijn zoons, de een Hoofd van een school op Hollum, de ander eerste stuurman op de groote vaart, de derde in 't bedrijf van vader en de vierde in dienst en al korporaal, en hij is trotsch op zijn paarden, de Bruine oud zestien jaar en Snuf van 6 jaar, die wel niet altoos gewillig, toch maar even de zweep behoefde te voelen, om gedwee mee aan te trekken in 't touwen gareel te zamen met de volijverige Bruine.

„Ze werken den heelen dag" zegt Michiel, „en ze werken Zondags ook. 't Zijn mijn beste vrinden, 't zijn goeie beesten, ze doen gewillig 't zwaarste werk."

In de kar werd weer onze oude beproefde broodtrommel geheschen, 52 broodjes en 12 dub-

Sluiten