Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we evenals de vele karren vóór ons, een vracht hooi naar huis moesten halen. „Wat doe je nu Michiel, rijden door de weilanden, die pas gemaaid zijn?" „Ja" zei Michiel bedachtzaam met zijn luide stem, die gewend was, om door te klinken onder 't rijden door, tot op de derde bank van de kar, terwijl de voerman zonder zich tot de vragers te wenden, strak bleef kijken naar de paarden: „Ja zie je, als het nu zoo heel zanderig is bij den weg, dan is het ook zoo heel zanderig en dan is het over de hooilanden beter rijden." Nu, dat zou waar wezen,, een weg door het gemaaide hooiland, veerend op het korte gras, dat wat plat getreden en vast gereden was, temidden der opgetaste hooischelven, temidden der jubelende leeuwerikken, met dien schitterenden kijk op het glinsterend wad, wie zou dat niet verkiezen boven den hoofdweg naar B.uren die zoo „erg zanderig" was! Hei, daar komt een hooiwagen met dubbel span ervoor, langs iedere zij van de lustig dravende merrie's dartelt een vroolijk veulen. Gaande aan iedere

Sluiten