Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij: een lakei. En wat voor een lakei I dartel, levenslustig en sierlijk in elke beweging. „Hoe moet dat nu Michiel, straks gaan ze over den . dam, die is toch te smal voor vier paarden ?" „O, dat weten de veulens wel, "die kennen dat kunstje, kijk maar" en ja, vlak voor den dam gingen ze beide in het ondiepe water, ter rechter en ter linker plasten ze even zich de hoeven nat, en sprongen toen weer terug aan moeder's zijde! Dat menschen-kindertjes ook immer zoo gehoorzaam in rei en gelid mochten meestappen op een groote wandeling!

Lang duurde die rit over de hooilanden met den geur der klaverbloemen overal om ons heen, maar ons leek dit uur niet lang! De weelde van een zacht pad onder de wielen van onze kar met de harde planken, waarop houtwol kussens als zitbanken, kon ons nooit te lang duren ! Maar we draaiden al naar een hek en daar stond zoowaar uit den grond gerezen, „een hekkensluiter," een vies onoogelijk joggie met zwarte voeten en zwarte beenen van de natte

Sluiten