Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg, hoewel dik met zand bestrooid. Immers de paarden hier op het eiland zijn niet beslagen, waarvoor zou het dienen, ze rijden op zand, gras of duinen en hebben geen beslag van noóde! Zoodra wij het laatste huisje, dat waarlijk wel het oudste is, dat we hier ooit zagen, dateerend van 1570, voorbij rijden, slaan wij een jammerlijk brok weide in vol kuilen, gaten, afgestoken plaggen en slecht gras. „De gemeente weide" wordt ons door Michiel aangekondigd. „Iedereen, die een jaar in Buren gewoond heeft, mag hier ten allen tijde zijn vee laten weiden." De een werpt een dam op tegen 't Zuiderzeewater, de ander steekt wat zoden voor een plaggenhut, niemand bekommert zich over dit brok land, dat toch een reusachtig-groote zeeweide kon worden, mits onder behoorlijk beheer staande. „En beste grond, je vindt er geen beter op heel het eiland!" Toen hebben we gehost en geschud en zijn door elkaar gerammenast, daar was het eind van weg! De wandelaars waren nu ook naast en bij ons en hadden er

Sluiten