Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kend," verweert de Baron zich en hij begrijpt niet, waarom iedereen lacht. „Laat ze maar, Frans," zegt Trientje. „Niemand kan zoo goed boodschappen loopen als jij. Ieder bij zijn vak. Laat ze maar lachen, wij weten 't wel samen". „Zie zoo, .wij zijn er," zegt Michiel. Hij spant de paarden af, bindt een touw tusschen kop en voorpooten van Snuf en laat ze vrij grazen in de onafzienbare ruimte. De goede Bruin loopt niet weg. „Die blijft, zoolang ze de kar ziet" zegt Michiel en voert beide een homp roggebrood. Dan doet hij de jas uit en zit neêr in zijn bombazijnen broek en geruit overhemd. „Michiel waar is nou dat heldere bronwater?" zegt Mia, die denkt aan de aan-te-lengen limonadestroop. „Ja, dat moet ik zoeken, ga maar met." Hij kruipt onder eindeloos veel prikkeldraad, want even als over gansch 't eiland, is 't Rijksprikkeldraad hier in dit afgelegen eindje van de wereld bezig, té verworden, na gediend te hebben tot beveiliging van de helm der duinen tegen het vee. Hij kruipt door en langs al dat

Sluiten