Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draad, tot hij komt aan een plas waar geen vee uit drinkt, of drinken zal, of ooit gedronken heeft.

„En zie je," zei hij aanmoedigend, „al springt er nu eens een kikker uit, da's minder. Als er maar geen vee uit drinkt, dat deugt niet voor een mensch." In een regenput zit ook wel eens een kikker, wat zou dat nou? Dies werd het keteltje gevuld door Mia en Michiel en meegenomen naar het hooge duin, dat zou dienen als kofïie-taiel voor de vroolijke bende. Nu bleek het, dat zelfs Michiel wel eens ongelijk kon hebben, want in minder dan geen tijd waren alle broodjes op, evenals alles wat verder voor de voeding was meegebracht voor mensch en dier. „Behalve," zei Michiel, „nog een roggebrood. Want daarmee moet ik straks de Bruine en Snuf lokken. Kijk nou eens, hoe vol de wei loopt met paarden van allerlei slag! 't Is of ze kennis komen maken met de zusjes uit Nes. 'tZou best kunnen wezen, dat ze straks geen zin hebben aangespannen te worden en daarom bewaar ik dit roggemikje voor aanstonds."

Sluiten