Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Villa-Oorwurm kunnen zeggen, toen je den koffer haaldet?" „Ik" zei de man, „welzeker, nou nog mooier, je kunt toch lezen?"

Nu stond er, en 't zal, als jelui dit leest, nog welzoo zijn, nu stond er een kruisje bij 't vertrekuur van de boot, en onderaan de lijst de mededeeling, dat bij'zeer hoog water,'t weieens mogelijk was „den tijd van vertrek 15 minuten tetyervroegen." Bij navraag bleek, wat wij ook wel heel goed wisten, dat van hoog water geen sprake was, maar dat men deze mededeeling in dier voege moest uitleggen: „Deze vertrekuren zijn altijd vroeger gesteld, tenzij 't door den waterstand onmogelijk kan, opdat de hotelgasten desnoods de voortrein halen kunnen I" De hotelgasten wisten dit ook zeer goed, ook de dorpsbewoners kenden dezen uitleg van de zaak en voegden erbij: „De veerdienst doet maar zoo hij wil, je moet er altijd maar vroeg bij zijn. Er is immers altijd wel wat te zien op den steiger; ga maar vroeg, dan verspeel je hem nooit." „O, vriendelijk, lieftallig dorp met uwe hulp-

Sluiten