Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardige, gedienstige bevolking, gij zult mij nimmer wederzien! Op uwe gastvrijen bodem hoop ik geen voetstap meer te zetten, ge onthoudt mij de melk van uw koeien, de groenten uit uw tuintjes, kortom... „Hela", zei Louis, die mij op deze alleenspraak betrapte. „Juf, als je nu met geweld hardop wilt praten, loop dan niet te brommen op de dorpsbewoners. U weet heel goed, dat wij niet doen, zooals een badgast behoort te doen; we hadden öf in een der hotels onzen intrek moeten nemen, öf wanneer die overvol waren, moeten trachten als „slapers" uitbesteed te worden. Iedereen, die hier buiten 't hotel slaapt, prijst de groote zindelijkheid van de bedden en prijst eveneens de uitstekende tafel in 't hótel, maar nu wij tegen den draad in zijn, en zoo zelfstandig willen huishouden, nu moeten we ook maar hebben wat er bij staat."

„Ja, ja, Louis, ik beken ongelijk, mijn booze bui is alweer over." Onze gast is heelemaal niet rouwig om dit extra-dagje in Ameland, kijk ze

Sluiten