Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze keek me slaapdronken aan, toen ik eindelijk haar gezicht gevonden had en terwijl ik meende dat ze wakker was, kroop ze er lekkertjes nog een eind verder onder. Ze werd letterlijk met geweld uit de wollen dekens getrokken, die zich zoo beschermend over haar heen gevleid hadden, als lag ze heelemaal in de watten. „O, o," riep Chrysanthème, „o, o, wat heb ik een slaap! reuzenslaap gewoon," en ze wreef zich krachtdadig de oogen, in de hoop, dat ze dan open zouden blijven staan. Trientje, 't vroege opstaan van kindsaf gewoon, was al in de kleeren en bezig thee te zetten. Gelukkig om half 5, toen 't buiten al aardig licht werd, en de kaarsen en 't hanglampje in de gang uitgeblazen konden worden, om half 5 was ze gepakt en gezakt en nam nog eens afscheid. Door de drie meisjes begeleid, wandelde ze naar den steiger, zonder verdere ongelukken of avonturen. Ik ging mijn bed weer in, wat zou ik in 't stille huis rondloopen en allerlei bezigheden verrichten, die de rust der slapers zouden verstoren? Ik keek nog eens

Sluiten