Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ze tegen vier uur terug kwamen, moe en warm, maar o! zooveel plezier gehad, zag ik al dadelijk, dat Trientje iets heel gewichtigs had mede te deelen. En nauwelijks waren de twee kinders buiten bereik van haar stem, of ze zeide: „De pachter van 't paviljoen zegt, dat de zee lichten zal vanavond, we mogen toch zeker wel gaan?" „Ja, ik denk 't wel, mevrouw heeft 't al verscheidene keeren beloofd, en gezegd dat zij thuis zou blijven met de kleintjes."

De groote jongens werden in 't geheim betrokken, en keken de lampions na, die exprès voor dergelijke tochten waren meegebracht in de koffers, en toen de kinders alle twee, zonder eenig vermoeden van 't avondpretje, moe en slaperig naar bed togen en onmiddellijk onder zeil gingen, toen voegden zioh nog een paar kennissen uit 't dorp bij ons, en trokken wij, met ons tienen naar 't strand. Prachtig is zoo'n avondwandeling met den dalenden zon voor oogen, met de roode en roze wolken, welke kleuren tot een teeder grijs wegsmelten, wanneer

Sluiten