Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoort ook eigenlijk zoo; ieder rechtgeaarde Friesche badgast, of hij nu in Vlie of in Nes of in Hollum logeert, misschien ook die van Schiermonnikoog, neemt zijn twee broodjes gesmeerd en wel in een vloeipapiertje mee, dost zich uit in zijn strandcostuum, d. w. z. doet een doek om 't hoofd, tegen den straffen wind, den onafscheidelijken regenmantel aan of over den arm en blijft van tien tot vijf aan 't strand.

Ons leek dit altijd te veel van het goede en wij waren iederen dag verrukt van onze eigen villa, waar wij ongestoord konden uitrusten en waar we per slot meer onze „draai" hadden, dan aan 't eigenlijke strand.

Nu Kareltje toch uit was, en de overige kinders mij niet noodig hadden, ging ik een paar afscheidsbezoekjes af leggen, bij de weinige menschen, met wie ik vriendschap had gesloten. Allereerst bij Michiel onzen vriendelijken voerman, die echter uit was met andere badgasten, toen naar een stelletje echte Amelander oudjes, die achter het groote Hotel in een laag huisje wonen, dat

Sluiten