Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van binnen net uitzag als een roefje van een schuit. En zoo donker ! Er waren wel geteld vier ramen in dat kamertje, maar och, zoo behangen met vitrages en overgordijnen, zoo aangevuld met hooge potten roode geraniums die alle licht benamen. De vriendelijke oudjes, die ik met moeite versta als ze hun boérenfriesch babbelen, zaten te praten met een robbenvanger en ik moest daar gauw eens 't mijne van weten. Ziehier wat ik vernam : deze jager was den dag te voren uit Terschelling vertrokken, had gedurende de lagewaterstanden twee maal ergens op een zandplaat in 't Wad vast gelegen en had daar kans gezien, van de robben die zich bovenop dien zandplaat komen koesteren in den zon, er twee te schieten. Die verkocht hij nu aan den echten robbenjager die er zijn baantje van maakt voor vijf gulden per stuk. Hij was meer liefhebber jager, de andere deed het voor zijn brood. De brood-robbenjager krijgt drie gulden van den Staat der Nederlanden voor eiken dooden rob, dien hij aanbrengt, terwijl het glanzend vel, dat afgestroopt wordt en

Sluiten