Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den EERSTEN DRUK, welke in een paar maanden tijds totaal uitverkocht was, schreef de pers o.a.

Het Nieuws van den Dag: „Deze avonturen zijn zeer grappig en op eene gelukkig manier berijmd, maar alle lof voor de vele teekeningen van DaaN Hoeksema."

Het Rotterdamsch Nieuwsblad: „Er is overvloed van fantasie in het verhaal, >het is heerlijk mal. — De prentjes van DaAn Hoeksema zijn even vlot en grappig als de versjes van Oom Abraham."

De Nieuwe Rotterdamsche Courant: „Daan Hoeksema heeft fantasie. Veel vermakelijks is er in."

Algemeen Handelsblad: „Oom Abraham verhaalde de wonderbaarlijke en kluchtige historie van „DE NEEF VAN PRIKKEBEEN" aan de jeugd in goedig, komieke versjes. — Hoeksema's prentjes hebben de uitbundigheid, die bij dit soort werk past, ze zijn los en vaardig geteekend,

Sluiten