Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij worden beiden, Nel en Dik, Geheel ontdaan van angst en schrik. Die vent stelt zich zoo razend aan Wat kon hij niet beginnen gaan? Zij geven water hem en wijn,Om 't hoofd een omslag met azijn

Dan Spaansche vliegen in den nek, Dan valeriaan, dan duivelsdrek. Maar Petrus Prikkie komt niet bij En blijft in zijne razernij En briescht en proest maar altijd voort En vloekt en spreekt geen ander woord.

Doch eindlijk zinkt hij op den grond En opent hij bedaard den mond En ziet met meêlij smeekénd oog Naar Nella en naaf Dik omhoog • En zucht, terwijl hij transpireert: „lk ben totaal geruïneerd.

Sluiten