Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kasten, open aan de wand, Zijn vol met kleêren allerhand, Met spijs en drank en lekkernij, Met zakken geld en rookgerij. Geweer en sabel en pistool Vindt men er ook, plus een viool.

Nog voor hij naar de kleêren kijkt, Grijpt speelman de viool en strijkt Zoo roerend een: „Gij lieve zwaan", Dat in hun oogen tranen staan, Dan speelt hij vroolijkop: „Piet Hein". En allen zingen het refrein.

Maar 't werd, heusch, tijd nu voor toilet. Men kleedde zich heel vlug en net Kreeg etens- en ook drinkenswaar, Zat dra genoeg'lijk bij elkaar En dronk naar vaderlandsche wijs Op verd're voorspoed met de reis,

Sluiten