Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar zie! Daar suist wat door de lucht, Daar stokt der vog'len loop en vlucht, Zij vaHen bloedend op den grond, Door pijlen in het hart gewond. Een luid gehuil klinkt nu alom, Naar d' auto snelt een dichte drom

Van reuzen, chocolade-bruin, Met grooten mond en oogen schuin Zij trekken, na den vogelmoord, Nu een, twee drie, het rijtuig voort En, hoe ze ook jammeren ach en wee, Nel, Dik, Piet, speelman moeten mee.

Sluiten