Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En 't water liep hem uit den mond. Toen hij dit zei. Piet merkt terstond, Dat hij bij menscheneters was Maar zweeg. Doch de anderen 't ook ras Begrepen en een siddering Hen alle drie op eens beving.

Zij werden voor den vorst gebracht. Die sprak nu: „Hem direct geslacht, En zij van avond," met een blik Op Nella en haar echtvriend Dik. „Die mag'ren gaan er later aan, Zij moeten eerst in 't mesthok staan."

In jammerklachten en geween, Dat drong een mensch door merg en been, Brak Nel en Dik en speelman uit, Maar Petrus' mond gaf geen geluid. Zijn brein dacht na hoe of men 't best Zou komen uit dit wolvennest.

Sluiten