Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu Dik zoo wordt gemaltraiteerd Herkrijgt hij moet en protesteert. „Wat is dit voor manier van doen Met blanke menschen van fatsoen." Dus roept hij. „En wees niet te astrant, Want dan komt straks de „Gelderland".

Dit dreigen met zoo'n oorlogsboot Redde onzen Dikkie uit den nood. Het werd zijn beulen bang te moe, Zij gingen naar den koning toe En deze, ook niet op zijn gemak, Toen zij het hem vertelden, sprak:

„Men spaar den dikke en leg hem vast Met zijne vrouw in de etenskast, En voor 'k hen beiden braadt op 't vier Raadpleeg ik eerst mijn kanselier, Want die weet zeker en gewis Of zoo iets casus belli is.

Sluiten