Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch daar 'k mijn volk heb vleesch beloofd Van blanken, worde in plaats gestoofd Zoo'n mag're met zoo'n schraal gezicht, Dat 's toch geen heerschap van gewicht, Om zulk een snaak van vel en been Stuurt men geen oorlogsschip hierheen."

Toen ging de slager met den kok Naar speelman's en naar Pieter's hok. De speelman zat daar juist vooraan, Hem grepen nu de beiden aan; Zij sleepten hem ter slachtplaats voort,. En daar werd de arme man vermoord.

Hoe of dit ging deel ik niet mee, Ook niet wat men toen met hem dee, Nog minder wordt door mij gezeid, Hoe of men hem heeft toebereid, Wel, dat men 's middags aan den disch Hem malscher vond dan zoute visch.

Sluiten