Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vorst herhaalt *t gesproken woord Piet rept zich naar de auto voort - Die 't brandspuithuis was toevertrouwd Krijgt gember en wat Engelsch zout, Stopt dit den koning in den mond En in een uur is die gezond.

Voorloopig is nu Piet gered, Voorloopig ... want eens zag hij net In 's konings nieuwe keukenboek, Veel vette vingers in een hoek, Juist bij 't recept voor „blankenbout" En dit werd niet door hem vertrouwd.

Stil werd door hem denzelfden nacht

Petrolie in den tuf gebracht

En 's morgens van den dag daarna

Begaf hij zich naar Otama

En sprak; .Mijn schat,'k moet hier vandaan.'

Maar zij wil hem niet laten gaan.

Sluiten