Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch eindelijk calmeert hij haar

En wijst op 't groote lijfsgevaar,

Dat hem weer dreigt. Nu spreekt zei: „Nou,

Mijn hart, dan ga ik mee met jou."

En bij het vallen van den nacht

Vertrekken ze in den tuf, heel zacht.

Doch niet zoo zacht of's konings oor Verneemt het. „Wie gaat er van door Met d'auto?'k Hoor zoo'n raar geluid En 't stinkt infaam!" dus roept hij uit. ' Fluks is nu alles op de been

En snelt men naar het spuithuis heen.

Warempel, d' auto staat er niet! Dra mist men ook den blanken Piet, En dan, een klein kwartier daarna, Des koning's dochter Otama. Als razend werd Majotobam Toen hij dit laatste nieuws vernam.

Sluiten