Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Wat is dat, Piet?" zoo roept zij uit, Gauw luisteren en mondje dicht. ^Tr^^^nt*'

Ja ik hoor ook zoo'n vreemd geluid." Natuurlijk nieuws van groot gewicht " Voor t ^ *J™**>^ bemind

Soreekt hü en op dat «ogenblik Hij haalt zijn zakboekje uit en schrijft, Het is met weinig volk bemand

U^L h^^t tik, tik. Terwijl > maar steeds aan 'tukken blijft: En slecht voorzien vanproviand.

Toen schreeuwde Piet, verheugd, „Bijlam! „Achthonderd zwarten, kapitein, Ik zal er nog dien avond^^ „

Dat 's een Marconi-telegram! Die zullen aan de grenzen zijn. Met honderd man. Von Kahlenste.n.

Sluiten