Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dik, die niet veel van vechten houdt. Wordt nu een trommel toevertrouwd En Nella wordt voor 't oorlogsveld Tot marketentster aangesteld. Een keurig vaatje kreeg ze op zij, Vol van soldaten-lekkernij.

De nacht vlood nog in vrede heen, Doch 's morgens vijands schip verscheen, 't Maakte echter rechtsomkeert, toen 't zag De vloot die in de haven lag. Toen kwam het leger opgedaagd En werd de groote slag gewaagd.

Die was verschrikkelijk en verwoed En kostte heel wat stroomen bloed. Piet streed met waren heldenzin En Otama als een leeuwin. Zij sloeg en stak er honderd neer En hij nog vijf en twintig meer.

Sluiten