Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor ganschen ondergang beducht, Sloeg dan de vijand op de vlucht, Thans was 't bedreigde fort ontzet En de arme burgerij gered! Bij 't blij geroffel van de trom, Met Dik voorop, keert 't heer weerom.

Het volk trok 't jub'lend te gemoet; Vriend Piet wordt als een held begroet En Otama als eén heldin; Hoog prees men beider kloeken zin En van den dankb'ren commandant Kreeg zij een zoen en hij een hand.

Aan Otama vereerde hij Een statie-kleed van roode zij, Heel rijk bestikt met goud brokaat En parelen langs eiken naad. Ten slotte schonk hij 't jonge paar Als rente duizend pond der jaar.

Sluiten