Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heer Dik kreeg voor zijn kloek gedragY Getoond door dapp'ren trommelslag, Een stok van een tamboer majoor En Nel een vaatje van ivoor. Omdat zij door een flinken dronk Den mannen steeds courage schonk.

M aar daarbij bleef het lange niet.

De commandant benoemde Piet

Voor burgerij en garnizoen

—De man kon 't plechtiger niet doen-

Tot eere-burger van de stad

En schonk hem 't orde kruis van Bath.

Vrind Petrus en zijn Otama,

Die trouwden toen den dag daarna.

Nu was het vlaggen overal

En groen voor ieder huis en hal,

De commandant gaf een diner

En 's avonds was er bal-masqué.

Sluiten