Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

i. ii.

in.

IV.

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII

Bladz

. 3%... 3 Inleiding . . . •

Hoe mijnheer Prikkebeen ziek wordt, zijn testa-

4

ment maakt en sterft '

Hoe mijnheer Prikkebeen s neef, Petrus Prikkebeen jr , lucht geeft aan zijne smart ..... 6

Hoe hu door Dik en Nella uitgenoodigd wordt op de bruiloft en verzocht wordt hun huwelijks-

reis mee te maken

Hoe de reis vroolijk begint maar dreigt zeer

treurig af te loopen ^

Hoe de reisgenooten gered worden door Petrus,

„die een onderzeesche motorboot vindt .... 12 HOE de reis wordt voortgezet en wat zij ep op

/ ... 14

ondervinden • j • \

Hoe zij tegen de zeemonsters strijden op leven

.... 16

en dood

hoe zij behouden landen en in afrika ontvangen

.... 19

worden

Hoe zij wat op hun verhaal komen en de reis per

22

tuff tuff vervolgen

Hoe zij in de wildernis door 't ongedierte worden

gekweld en hoe P.iet die kwelling doet eindigen 26

Hoe zij in nieuw gevaar komen en speelmans

Bladz.

kunstnaarsmacht triomfeert . 28

XIII. Hoe Dikkie door de wilden als een godheid wordt

vereerd. , ^

XIV. Hoe het gezelschap gevoederd en versierd wordt

en wat het echtpaar nu weer overkomt. ... 33

XV. Hoe de reisgenooten het in de woestijn maken en in een menscheneters-dorp aankomen .... 36

XVI. Hoe de machtige Majotobam zich verlustigt in

. . 40

zijne vangst

XVII. Hoe de machtige Majotobam bang wordt voor de „Gelderland" en speelman het loodje legt . . 42

XVIII Hoe Piet gered wordt door de dochter van den,

koning der menscheneters •

XIX Hoe Piet met de prinses vlucht en op een wolk

.... 48

terecht komt '

XX. Hoe Marconi en Zeppelin uitkomst brengen . . 52

XXI. Hoe Piet Dikkie en Nella redt van een wissen

en wreeden dood . . r • \ • • ^5

XXII. Hoe Piet het fort behoedt en-ieder naar zijn

aard zich een held toont . . . • • • • • j 57

XXIII. Hoe allen voor hun moed en vernuft beloond

worden en hoe de historie eindigt " 60

Sluiten