Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jHtl^tt^^ BOEKHANDEL

U?êËkjÉ$/Q Bdrfftailraaf 15v AMSTERD/tó

LEVERING VAN ALLE BOEKWERKEN op 't gebied: van socialisme, anarchisme, vegetarisme, Reinleven, drankbestrijding, Christen-socialisme en anti-militairisme^

BIJZONDER AANBEVOLEN 'BOEKEN EN BROCHURES:

Hilbrand Boscftma ^IJbrfög én* GHristendóm . 30 «tent;

±~mt> Wet Kruis of het Kanon . 35 h>-%

„ ' „ ; tofeV^de? .... j

iFeÜK Out, » denkbeeld*». *v«?' fe^»<£btttenr *

, anarchist, geb. . J^E^^a^^*» '65 ...» 8

X«o Tolstoy.!; Moderne Slavernij, . . . . : 25 ,, |

L'^.;, sj$J,y Het Kon. Gódö is binnen in U, geb. 90 ,„

B. de Ligt. Tweeërlei Revolutie & * 50 „ I

''.«;,■' -'''; Soldaten eh; Arbeiders , 5 „-.f-

'>»%i " Ckrfstefl Revolutionair, ;géo. 'v,*;:#ït* 240 f

,i Socialisme en Dienstweigering: x»p i' 5 >, ;

Joh. Veritas. Het Heilige Evangelie ,|^ v . • 10 „ | IPf» H.E*de Jong. Dienstweigering bij dé

oude Christenen -3 Uf 65 „ I Lod. v. Mierop." Waaroth het vrijë huwelijk zin

:A heeft in deze .Maatschappij .75 >, J

jFélix Orti. De "Vrije Mensch, prachtwerk J^» 100 ' „ j

Heidekind, roman, geb, ^§gjj$H^*J^• 275' >. J

«ras -A V^n de Planeet Mars . ^V, 10 „

• ' Brieven over Gezondheid f,» 10 »

» •IH-.^K'-HÖèt Vegetarisme . * vJsïRSfem^/* *' \5 » 4

Daan v. d. Zee. Het Christen-Sodalismë, geb- iW ». 1

Alles na ontvangst van postwissel. Steunt deze onderneming. Arbeiders der nieuwe Internationale vereenigt U1

Leert de wereldtaal^ opdat de intéföatittoale band hecht en sterk-wordel^HBj^telt het IDO-LEERBOEK a f 1.25 bij :

I. VAN GEELEN. Crooswiikschestraat 137b, Rotterdam.

Sluiten