Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD VAN DEN SCHRIJVER.

(Vereenooudigde- Spelling).

Toen ik zo eens met de uitgeoèr van dit boekje over de nood van het Steunfonds sprak, werd door ons bijna gelijktijdig het denkbeeld geopperd eens iets uit te geven en de netto-winst in de kas van het fonds te storten. Ik verklaarde mij bereid wat van m'n werk voor dat doel af te. staan. Wat ik publiseren zou, wist ik nog niet, maar toen het tot praktiese uitwerking kwam leek het me niet ondienstig enkele fragmenten in het licht te geven van m'n dagboek, dat ik gedurende het grootste deel van m'n 15-maandse arresttijd bijgehouden had. Uiteraard is niet alles daaruit voor publikatie bestemd, maar, al zou ik hel geheel willen uitgeven, ik zou niet kunnen, omdat het origineel niet meer in mijn bezit is! In een onbewaakt ogenblik heeft de kapitein-direkteur van het fort bij Spijkerboor, de heer Jos. P. Loeffen, het door zijn onderhorigen In beslag laten nemen, en wie iets van het karakter van die heer kent of gehoord heeft, weet, dat pogingen om het boek terug te krijgen onbegonnen werk zouden zijn. Diefstal van geschreven gedachten is trouwens geen uitzondering in die „modelinrichting''*, Ik wou, dat het dagboek het enige was, wat mij daar afhandig gemaakt is.

Iets heb ik echter nog steeds kunnen redden. Een reeks fragmenten heb ik onder de gezamenlike titel „Kleine Schijnen" "gepubliseerd in hel tijdschrift „Morgenrood", jaargang 1918.

Dit voor belangstellenden.

HENK EIKEBOOM.

Amsterdam, 15-4-19.

Sluiten