Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schien, hij was als een Jaurès 1) of als zovele anderen stiekum afgemaakt, want deze wereld duldt niet dat een sagenkrans zich vlecht om het hoofd van een martelaar. Kort en onschoon en geniepig moet het einde komen, — een sluipmoord.

Maar weet het wereld! weder is een godenkind geboren. Laten de klokken het op dezen dag U toebazuinen waar ter wereld gij wezen moogt; De Zoon der Mensen is nu waarlik geboren. Hij, het kind van de maagd Aarde en de heilige Geestdrift: het Sosialisme is geboren en roept nu zijn naam over de aarde en draagt hem uit, dat allen hem zien, want dit kind van ons hart, deze kiem onzer ziel zal ons verlossen en redden. Lang lag de mensheid gedoken in het donker, maar nu is daar het Licht gekomen dat alles goed maken zal, al het leed en al de ellende, al het rotte en het verdorvene. En wat klein is zal zich oprichten en groeien in dit nieuwe licht en al wat vertrapt was en geknakt neerlei, zal nu met nieuwe kracht naar een nieuw leven grijpen.

Klokken juicht het uit over de witte winterwereld. Klokken, dondert en davert het wijd en zijd, dat alles zich opricht en naar den hemel ziet en dat alles mee opgaat naar den Nieuwen Dag. Daar is een nieuwe Zoon der Mensen geboren. Al het oude is voorbij en hij zal alles nieuw en goed maken.

Klokken klinkt en klepelt het in den dag, Mijn hart, luid mee in klokken-koopren slag!

DEN HAAG, 24 Februarie '18.

Een hele verandering is dat opeens na zo enige tijd alleen te hebben gezeten plotseling met anderen, lotgenoten, tezamen te komen. Buitenstaanders denken natuurlijk, dat je het heel ..prettig vindt, zo tezamen te kunnen leven met mensen, die allen voor hetzelfde feit opgesloten zijn, en soms is het dat ook wel, namelik wanneer je het treft, dat je met goeie vrinden samenkomt, of mensen, waar je heel goed mee overweg kunt, maar juist onder de dienstweigeraars zijn zo heel verschillend soort mensen, wier zielebouw vaak zo hemelsbreed verschilt. Je hebt er de volstrekt weerloze naast de uiterst-militante, de onverschillige eni.de misdadiger. Dit geeft wrijving

1) üf als Liebknecht en Rosa Luxemburg.

Sluiten