Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAM, 8 April '18.

Voor mijn makkers in de sel.

Wanneer de zomerzon wat warme stralen Terluiks komt zenden door de kleine ruit

Der sel, om ons toch ook eens te verhalen • Hoe 't buiten leeft, — en als het goudgeluid,

Der voog'len door de tralies heen komt dalen, Dan barst in ons het fel verlangen uit

Om vrij te zijn en ongestoord te dwalen sVer weg de wereld in, door niets gestuit.

Maar even slechts, — en dan' komt weer de vrede,

't Geluk van voor Mensheid te mogen zijn Een pionier van Vrijheid en van Rede.

Broeders, wij geven weinig, onze daad is klein,

Tóch zal 't eens klinken: „Niet voor niets geleden!" Eens wordt het wereldleven vrij en rein!

SPIJKERBOOR, 15 November '18.

Het is hier als een uithoek der aarde en we staan bijna niet in ongekontroleerd kontakt met de buitenwereld. De ser.suur is streng en speurt met argusogen onze korresnondentie na, of daar geen dingen in staan, die wij niet weten mogen. Men tracht ons als onmondige kinderen onwetend te houden van der wereld gebeuren. Maar ondarfks dit alles, en ondanks de viervoudige ring, die ons omsluit: muur, gracht, prikkeldraadversperring en schildwachtenkring dringen geruchten van het wereldgedaver tot ons door. Alle nieuwtjes nemen in deze omstandigheden de vorm aan van sensatieberichten, en we nemen ze dan ook niet dan onder voorbehoud aan, maar wat we wel kunnen opmaken uit de berichten die ons langs allerlei weg bereiken, is, dat er geweldige dingen gaande zijn op de wereld, is dit, dat de stortstroom van de revolutie over de aarde gaat en veel rots en ellendigs vernietigd. Wij weten nog niets, niet of de beweging diepe sociale betekenis heeft, en niet, of het Nieuwe

Sluiten