Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDESTRIJDERS i

Steunt een blinde geestverwant, die met hart en ziel met U meeleeft en meedenkt, door hem té laten verrichten het matten en vlechten van uw defecte Stoelen, Manden, enz. Pok alle soorten Borstelwerk. En gros. En detail. Ook aan huis te ontbieden.

P. VREEKEN, QueUijnstraat 136, Amsterdam.

Séestverwartfen ! P RI MAR IJ WIE L EN met PRIMA BANDEN Onderdeden als: banden, pedalen» kettingkasten, kettjngs, zadels, zadeldekjes, assen, bellen, remmen» zadeltaschjes, enz. LAGE PRIjZÊN^ PRIMA QUAL1TEIT.

Aanbevelend,

J. CR OOR DA f AB BE KERK

; ,JDE STEM DER JONGEREN" :

Maand-Orgaan van het Verbond van Rev.-Soc. Jongeren.

Onder redactie van JACQ ENGELS, DOEKE v. EGTEN en HENK DE WEERDT

Min. Abonnementsprijs 75 cent per jaar. Proefnummer G R AT IS bij den Administrateur:

JO VAN AGGELE, G. van Amstelstraat HILVERSUM,

H. MUNNIKS - Bloemenmagazijn

REMBRANDTPLEIN 60, AMSTERDAM, Tel, Centr. 385 Speciaal adres voor

KRANSEN en BLOEMWERKEN

Sluiten