Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar als wij nu zien dat „kankeren" geen verbetering brengt, dan vragen wij ons af, of er soms ook • andere middelen zijn om de reden tot kankeren weg te nemen. En die middelen zijn er !

Die middelen worden ons gewezen door de organisatie van dienstplichtigen. In die organisatie bespreken wij met elkaar de verschillende grieven en misstanden in den dienst, en met elkaar kiezen wij de middelen die tot verbetering kunnen voeren.

Wij moeten trachten het „kankeren" af te leeren en opgewekt in vereeniging met onze kameraden te strijden voor lotsverbetering.

Reeds schaarden zich allerwege in den lande de militairen te zamen en er werd reeds veel bereikt. De verlofregeling werd, evenals de militaire vergoeding en het ménagegeld, eenigszins verbeterd met de zoo krachtige hulp van de Sociaal-Demokratische Kamerfractie, en met deze fractie is nu een programma opgemaakt, bevattende de eischen der militairen, zooals die overeenkomen met het program van aktie van den Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen en van den Bond van Sociaal-Demokratische Mobilisatie-klubs, eischen welke, wij weten het zeker, door alle dienstplichtigen waard worden geacht, om er een krachtige aktie voor te gaan, voeren.

Wij zijn van oordeel dat nu sterker dan ooit door ons zelf als militairen dient te worden opgetreden, omdat wij staan voor een nieuwe wetgevende periode. De algemeenè verkiezingen zullen dit jaar, den 3den Juli, plaats vinden en die eene dag kan van zoo geweldigen invloed zijn voor ons geheele verdere leven, dat wij met al onze krachten dienen mede te werken, dat de uitslag van de eerste verkiezingen onder het algemeen kiesrecht zoodanig zal zijn, dat de nieuwe Kamer en Regeering rekening moeten houden met onze eischen.

Nu weten wij uit ondervinding dat van de heeren van het behoud niets is te verwachten. Zij toch hadden

Sluiten