Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen, als met opzet, zorgvuldig vermeden alles wat eenige gezelligheid zou hebben aangebracht.

Van de kazernes welke wij bezochten is de meest propere, die te Leeuwarden, nog zóó, dat b. v. in de kantine de witte borstbeelden van de Koningin en den Prins door een boerenjongen voor een koninklijk negerpaar werden gehouden. De kantine is de ontspanningsplaats en als het daar zoo is, kan men zich denken hoe het op de kamers gesteld is.

In de kazerne te Assen, in de vliegloods van de nieuwe kazerne, een overdekte binnenplaats van ± 80 bij 50 meter, rnoeten ± 500 menschen slapen, eten, wonen. Bij tweeën en drieën liggen de mannen boven elkaar, er is geen plaats om te zitten bij het eten anders dan op de krib. Des winters staan er vier kachels, die pas rfa 4 uur mogen worden aangestoken. Dan verbranden de vlak-bij-staande kribben bijna éh vijf meter verder bevriest het water.

In de loodsen 1, 2,3, 4, 5, 7, 8, die wij bezochten, is het al even fraai. Alleen slapen de mannen hier direct op den grond. De stroozakken liggen vlak tegen elkaar, een looppad ontbreekt, zoodat, als men bij de kastjes moet zijn, men over de stroozakken moet loopen. Daarom keeren de soldaten des morgens den stroozak óm en gebruiken den onderkant voor looppad, — men kan toch niet op sokken loopen, niet waar, — en 's avonds wordt het zaakje weer omgedraaid en lig je in den schoot van je buurman. Wel te rusten !

Op de1 Vlasakkers te Amersfoort moet je, als het regent, met de parapluie naar bed. De barak 4 te Alkmaar, die ook lek was, werd gerepareerd boven het bureau en de provoost, maar in het verblijf der mannen liet men het maar regenen.

Bij deze enkele grepen uit vele kunnen wij het laten, temeer omdat iedere soldaat in staat is uit zijn dagelijksche ervaring er andere voorbeelden aan toe te voegen.

Sluiten