Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein plaatsje. Nog slechts 14 dagen werkte die inrichting en leverde dagelijks 400 a 500 porties af. Meermalen bezochten wij militaire keukens, maar de orde, de properheid van inrichting en personeel, de praktische moderne kookpotten, het doelmatige der verdeeling der porties en de praktische wijze van

schoonmaken en bereiding van groenten en vleesch

het is alles in de jonge Centrale Keuken zoo overweldigend beter, doeltreffender, zindelijker, dan in een militaire keuken. Het gewurm en getob om nog wat klaar te maken en (vooral de opschepperij van de officier van den dienst en het drijven als betrof het een zaak waar de man verstand van had — dit alles gesteld tegenover het kalme, met kennis van zaken handelende optreden der leiding eener Centrale Keuken, ontlokte ons slechts één woord : gepruts !

En was is nu de reden van dat alles ? Wij zelf hebben geen invloed, noch op de bereiding van het eten, noch op het aanstellen van personeel, noch op het aankoopen van installaties, noch op het stichten van moderne inrichtingen, noch op de te verstrekken voorraden. Wwjtijn onmondig. Dat is bij die Centrale Keuken zoo niet! Daar zijn de gemeentebesturen de gekozenen van de bevolking en dezen stellen uit die bevolking weer vertrouwens-mannen of -vrouwen aan tot het regelen en het houden van toezicht.

Ziet, kameraden, beseft toch dat wij geen huurleger meer zijn, maar dat wij staatsburgers zijn in het soldatenpak en dat wij door gebruik te maken van ons recht van vereeniging de macht hebben te scheppen om onze onmondigheid op te ruimen.

VRIJHEID VAN VEREENIGING

Zooeven spraken wij van onze vrijheid van vereeniging. Die bestaat, dat is zoo, maar het is nog steeds be-

Sluiten