Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag warm eten en water en brood, terwijl de compagniescommandant tevens nog steeds het recht heeft om je krom te laten sluiten in de boeien, als hij dat noodig

oordeelt.

Rooken mag niet, lezen niet, schrijven niet, anders dan met toestemming enz.

irAls men nu in zoo'n hok komt waar je niet anders kunt doen dan slapen en.... denken, en je bedenkt dan .eens wat je gedaan hebt, dan verbeter je niet, maar dan verbitter je, dan moet je sterk zijn om niet tot daden van wanhoop te vervallen. De onver^hilljgfn raken aan het gevangenisleven gewend en schrikken later, in de ourgerqajrnenleving, ook voor de „bajes'' niet terug. De zwakke wordt geestelijk en vaak oqk lichamelijk ernstig geschaad. De sterke gordt zich aan om mee te strijden voor afschaffing van de provftoststïaf, omdat hij in die provoost de overtuiging heeft gekregen, dat het is de bakermat van geknakte levens, moreel, zedelijk, geestelijk en lichamelijk geknakt. Als het des winters vriest, dan moet men in een stinkende ?uimte van 2 bij 3 meter zonder verwarming en haast zonder dek, dagen lang tot 14 dagen toe doorbrengen, waarbij men niets anders ziet dan het halfdonkere, vuile ruitje hoog boven het hoofd en niets anders hoort dan gone moppen van onverschillige medegestfaften en het knat' sen der sleutels in de sloten. Dat kunnen de jonge menschen niet zonder schade voor hun verder leven verdragen. Waarom wij dan ook, naast den eisch van verbetering der arrestlokalen, met den mpesten aandrang eischen: algeheele afschaffing van "provoost en cachot. '.iïföi;

MILITAIRE GEÏiEESKUNDIGE DIENST-

„Dat zou een zaak van belang zijn", hooren wij dikwijls, als wij op vergaderingen van militairen aandringen op hunne medewerking ter verkrijging van

Sluiten