Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diensttijd. Dan is het echter ook noodig dat niet meer door den een of anderen hoogen of minder hoogen bevelvoerder dit verlof teniet kan worden gedaan, zooals dat nu nog kan. Periodiek verlof mag niet meer ingehouden worden, maar als men gestraft is en bet verlof valt in den tijd dat men de straf uitzit, dan is dat verlof verloren. Hiervan wordt door sommige companiescommandanten wel eens zoodanig misbruik gemaakt, dat de straf b. v. een paar dagen nadat het strafbaar feit (gewoonlijk iets vreeselijks) is gepleegd, wordt toegewezen, inplaats van direkt. Dit moet niet meer kunnen gebeuren. Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan moet hij niet nog extra met inhouding van het periodiek verlof gestraft kunnen worden, maar dit dient hem als een recht te worden toegekend, elke maand en steeds een volle kalenderweek.

HET MINISTERIEELE AFLOSSINGSPLAN.

Toen wij zooeven aandrongen op verkorting van den oefentijd tot 4£ maand, deden wij dat in hoofdzaak met het oog op de aflossing.

Want, ofschoon in de voorgaande zaken wel groote belangstelling bij de militairen aanwezig is, één verlangen is er dat alle andere wenschen verdringt, n.1. het verlangen om naar huis te kunnen gaan voorgoed.

Laten wij nu eens samen nagaan wat het plan van deze regeering is.

Deze regeering is overgegaan tot „vertraging van het tempo van opkomst en verlenging van het verblijf in de depots" (Memorie van Antwoord blz. 3).

Voortaan zal in plaats van om de 40 dagen, zooals onder Bosboom, om de om maanden een ploeg voor africhting en aflossing opkomen, maar inplaats van 4£ maand oefening in de depots, zullen ze daar 6 maanden blijven. Het aflossingsontwerp van dezen

Sluiten