Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minister is door de Kamer, met alléén de SociaalDemokratische fraktie als geheel er tegen, goedgekeurd; de overige frakties stemden allemaal, op vier leden na, voor het herkeuringsontwerp, nadat de Minister had verklaard dat hij geen beter stelsel van aflossing aanvaarden wilde. Spijker dat in uw ooren, soldaten !

Dit stelsel nu heeft tot gevolg „dat vooreerst achtereenvolgens zullen vertrekken de militielichting 1915 (bij gedeelten) en de landstormjaarklassen 1915,1914 en 1913. Eerst als deze groepen zijn vertrokken, zal bevoordeeling der oudere landstormjaarklassen, te beginnen met die van 1912, zijn toe te passen". (Memorie van Antwoord blz. 4.)

Als dit plan, dat in plaats van de belangen van alle betrokkenen alleen de grillen en het schadelijke drijven der militairisten-dient, wordt toegepast, gaan de verschillende groepen dus als volgt af:

Het laatste deel van 1915 in November a. s. ;

landstorm 1914 in Februari 1919;

landstorm 1913 in Mei 1919 (Vervolgens sneller? Waar komen dan de troepen vandaan?);

landstorm 1912 in Augustus, tot op de helft vervroegd llL Juli;

landstorm 1911 in November, tot op de helft vervroegd 1 Sept.;

landstorm 1910 in Februari 1920, tot op de helft vervroegd 15 Nov. 1919 ;

landstorm 1909 in Mei 1920, tot op de helft vervroegd 1 Januari 1920 ;

landstorm Ï908^.in Augustus 1920, tot op de helft vervroegd 15 Februari 1920.

Ziehier het plan van opkomst, africhting en aflossing van dezen minister.

Inplaats dat het „allen dienen en bevredigen zal", zooals deze Minister zegt te meenen, weten wij zeker uit naam van alle militairen te spreken, wanneer wij

Sluiten